Điều khoản sử dụng chung blogcungchiase

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Chúng tôi luôn hoan nghênh những ý kiến, góp ý của bạn về nội dung trên website.
Nếu như có một phần nào đó của website này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi liên hệ với chúng tôi.
Blog cùng chia sẻ có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi những quy định ràng buộc này khi sử dụng.

Liên kết website của bên thứ ba

Website blogcungchiase có thể có những kết nối đến những website của những bên thứ ba. Blog này cung cấp những đường dẫn để thực hiện các kết nối này giúp đem đến sự thuận tiện, những hỗ trợ cho Bạn. Những website của nhà cung cấp hoặc quảng cáo này được sở hữu bởi những tổ chức có hoạt động độc lập. Blogcungchiase không chịu trách nhiệm, xác nhận hay có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, các sản phẩm có sẵn từ các website đó.

Bạn chấp nhận

  • Bằng việc thực hiện truy cập vào Blogcungchiase.com và sử dụng dịch vụ hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác thì có nghĩa là bạn đã đồng ý với Điều Khoản Nguyên Tắc Cộng Đồng của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản về Chính Sách Bảo Mật, Nguyên Tắc Cộng Đồng của chúng tôi thì bạn có quyền không sử dụng.
  • Mỗi lúc có sự thay đổi về các điều khoản này của chúng tôi thì chúng tôi sẽ thông báo đến người dùng. Tuy nhiên, trước khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi thì cần xem lại thường xuyên những điều khoản được chúng tôi cập nhật mới nhất để nắm bắt thông tin chuẩn nhất nhé. Blogcungchiase.com có thể thay đổi, điều chỉnh các điều khoản để sao cho phù hợp với từng thời điểm để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dùng.

Quyền sở hữu trí tuệ

Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của Blog cùng chia sẻ cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại.

Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website Blog cùng chia sẻ ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của Blog cùng chia sẻ.

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, Blogucngchiase sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác hay bên thứ ba nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng hoặc những dịch vụ của Blogcungchiase.