Vui lòng đọc chính sách bảo mật của website blogcungchiase

Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật

Thu thập thông tin cá nhân?

Blogcungchiase không thu nhập bất kì thông tin khách hàng(người dùng). Chỉ khi bạn đăng ký dịch vụ của blog cùng chia sẻ thì chúng tôi sẽ lưu lại mail của bạn để gửi những bản tin định kì cho bạn.

Thời gian thông tin được lưu trữ?

Thông tin sẽ được lưu trữ trong bao lâu? Chắc là rất nhiều bạn thắc mắc về thời gian lưu trữ thông tin cá nhân. Thông tin được lưu trữ kể từ khi bạn bắt đầu là thành viên của chương trình nhận thông báo của blogcungchiase cho đến khi thành viên hủy đăng ký thành viên trên blog.

Việc sử dụng ‘cookie’ như thế nào?

Blogcungchiase.com không sử dụng các cookie cho những mục đích theo dõi. Bạn có thể chọn để máy tính của bạn cảnh báo bạn mỗi khi một cookie được gửi đi, hoặc bạn có thể chọn để tắt tất cả các cookie. Nếu bạn tắt cookie tắt, một số tính năng sẽ bị vô hiệu hóa và việc duyệt Blog của bạn sẽ kém hiệu quả hơn do một số dịch vụ của blog cùng chia sẻ có thể sẽ không phát huy hết các tính năng được thiết kế.

Những chương trình liên kết

Blogcungchiase.com có thể cung cấp những sản phẩm, dịch vụ khuyến mãi của các bên thứ ba trên Blog theo các chương trình liên kết. Những trang web của các bên thứ ba sẽ có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, blog cùng chia sẻ không có trách nhiệm đối với các nội dung của các trang web liên kết.

Cập nhật thông tin

Vui lòng cho chúng tôi biết nếu thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn cần được sửa chữa hoặc cập nhật.